องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 


มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค ให้ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม


มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค  ให้ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม   นายบุญมี  พิทักษ์ธรรม  ม.2