องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 


กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลโนนตูม


เจ้าหน้าที่ อบต.โนนตูม ร่วม กับ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนตูม ร่วมมือกัน ขนดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลโนนตูม