องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563