องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]
2 มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค [ 2 ธ.ค. 2563 ]
3 การผลิตโคเนื้อต้นน้ำ เพื่อรองรับตลาดนำการผลิตและนโยบายภาครัฐ [ 5 ต.ค. 2563 ]
4 ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนตูม รายชื่อผู้ขอรับสิทธฺ์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย(วาตภัย) [ 1 ต.ค. 2563 ]
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณถาพชีวิต (กรณีรับ -ส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด) [ 24 ก.ย. 2563 ]
6 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 9 ก.ย. 2563 ]
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว [ 1 ก.ย. 2563 ]
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย [ 31 ส.ค. 2563 ]
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณถาพชีวิต (กรณีรับ -ส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด) [ 20 ส.ค. 2563 ]
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 17 เม.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5