องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการขุดลอกสระหินสามก้อน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 5 มี.ค. 2564 ]
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11(จ่ายขาด) [ 19 ก.พ. 2564 ]
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11(ข้อบัญญัติ) [ 19 ก.พ. 2564 ]
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 7 ม.ค. 2564 ]
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 [ 29 ธ.ค. 2563 ]
8 โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ 2 [ 29 ธ.ค. 2563 ]
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 29 ธ.ค. 2563 ]
10 โครงการขุดขยายสระหนองทุม บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 [ 29 ธ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16