องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 2 ก.ค. 2564 ]
2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ค. 2564 ]
3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2564 ]
4 โครงการขุดคลองรอบสระหนองโดน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 30 มิ.ย. 2564 ]
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 11 มิ.ย. 2564 ]
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตูม หมู่ 3 [ 11 มิ.ย. 2564 ]
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 [ 1 มิ.ย. 2564 ]
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5(สายรอบหมู่บ้าน เชื่อมบ้านนายสอ อภิรักษ์) [ 25 พ.ค. 2564 ]
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโดน) [ 25 พ.ค. 2564 ]
10 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสาหร่าย หมู 1 [ 21 พ.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17