องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือการปฎิบัติงาน กองช่าง [ 17 เม.ย. 2563 ]
2 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลัง [ 17 เม.ย. 2563 ]
3 คู่มือการปฎิบัติงาน สำนักปลัด [ 17 เม.ย. 2563 ]
4 คู่มือการปฎิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 17 เม.ย. 2563 ]