องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์พืช

กลุ่มเรียงร้อยพฤกษา

สถานที่ตั้ง : 47 หมู่ 2 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

ติดต่อ : คุณสมพร เอี่ยมศิริ

โทร :08 1549 2411


 

 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 10 หมู่3 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

ติดต่อ : นางทองใบ ปริเวทัง

โทร : 081 393-0353,044 231010


 

 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม

กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม

สถานที่ตั้ง : 34 หมู่ 12 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

ติดต่อ : นายบัวพันธุ์ เทียมวงศ์

โทร : 044 249945   

*** ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม www.thaitambon.com