องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


พิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมเจ้าหน้าที่  อบจ.นครราชสีมา  ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม พร้อม  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต.  ร่วมกิจกรรมส่งมอบรถโยกให้แก่คนพิการ  ราย น.ส. วานิตย์  คุ้มญาติ  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  และผู้ยากไร้

2023-07-26
2023-07-18
2023-07-10
2023-07-07
2023-06-20
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-02
2023-04-19
2023-03-31