องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563


ปีงบประมาณ 2563 จะมีการจัดเก็บภาษี 2 ประเภท คือ
1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีใหม่)
2.ภาษีป้าย
2022-07-19
2022-07-12
2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01
2022-04-01
2022-03-09
2022-03-03
2022-02-01
2022-01-20