องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลโนนตูม


เจ้าหน้าที่ อบต.โนนตูม ร่วม กับ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนตูม ร่วมมือกัน ขนดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลโนนตูม
2022-03-03
2022-01-13
2021-12-01
2021-11-01
2021-08-11
2021-05-14
2021-05-14
2021-04-01
2020-10-05
2020-10-05