องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ


หลักสูตรการฝึกอาชีะเสริม  สาขา การทำขนมไทย
2022-03-03
2022-01-13
2021-12-01
2021-11-01
2021-08-11
2021-05-14
2021-05-14
2021-04-01
2020-10-05
2020-10-05