องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


ป้ายประสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2563


แจ้งผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ทุกท่าน
    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563เป็นต้นไป สามารถเข้ามาชำระได้ด้วยตนเองที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.โนนตูม ตามวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามที่ 044-756-410
2022-07-19
2022-07-12
2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01
2022-04-01
2022-03-09
2022-03-03
2022-02-01
2022-01-20