องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


จนท.จัดเก็บรายได้ ออกประชาสัมพันธ์และให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564


อบต.โนนตูม ได้ดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 

2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01
2022-04-01
2022-03-09
2022-03-03
2022-02-01
2022-01-20
2022-01-13
2021-12-01