องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


มอบสิ่งของ อุปโภค - บริโภค ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ม.9 บ.หนองรกฟ้า


นายมนูญ  ลีสม  นายก อบต.โนนตูม  ได้ให้ความช่วยเหลือ  มอบสิ่งของ อุปโภค - บริโภค  ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง  ราย  นางนาง   ทมงาม    ม.9  บ. หนองรกฟ้า

2022-12-27
2022-12-06
2022-10-03
2022-07-19
2022-07-12
2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01
2022-04-01
2022-03-09