องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


นายก อบต.โนนตูม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และ มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค แก่ผู้ยากไร้และติดเตียง ม. 7 บ.สองพี่น้อง


  23  พ.ค. 2565

นายมนูญ  ลีสม  นายก อบต.โนนตูม  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน  และมอบสิ่งของ  อุปโภค - บริโภค แก่  ผู้สูงอายุ   ผู้ป่วยติดเตียง  และผู้ยากไร้  ราย  นาย สมพงษ์  ศรีเดชะ   ม. 7  บ.สองพี่น้อง  ต.โนนตูม  อ.ชุมพวง 

 

2023-07-26
2023-07-18
2023-07-10
2023-07-07
2023-06-20
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-02
2023-04-19
2023-03-31