องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


นายก อบต.โนนตูม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และ มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค แก่ผู้ยากไร้และติดเตียง ม. 7 บ.สองพี่น้อง


  23  พ.ค. 2565

นายมนูญ  ลีสม  นายก อบต.โนนตูม  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน  และมอบสิ่งของ  อุปโภค - บริโภค แก่  ผู้สูงอายุ   ผู้ป่วยติดเตียง  และผู้ยากไร้  ราย  นาย สมพงษ์  ศรีเดชะ   ม. 7  บ.สองพี่น้อง  ต.โนนตูม  อ.ชุมพวง 

 

2023-02-07
2023-02-07
2022-12-27
2022-12-06
2022-10-03
2022-07-19
2022-07-12
2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01