องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


มอบสิ่งของ อุปโภค - บริโภค แก่ผู้ยากไร้


   วันที่  12  ก.ค. 2565

นายมนูญ  ลีสม  นายก อบต.โนนตูม   พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่    ผู้นำชุมชน   ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ  มอบสิ่งของ อุปโภค - บริโภค   แก่ผู้ยากไร้  ในพื้นที่ ต.โนนตูม  อ.ชุมพวง  จ. นครราชสีมา 

2023-02-07
2023-02-07
2022-12-27
2022-12-06
2022-10-03
2022-07-19
2022-07-12
2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01