องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


ประเมินคนพิการที่จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ


นายมนูญ  ลีสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม    พร้อมด้วย น.ส. เครือวรรณ์  ยุทธกิจเสรี รองปลัด  นางบุปผา  เมืองสุข  หัวหน้าสำนักปลัด  นายประวิทย์  พิมพร  นักพัฒนาชุมชน  ร่วมกับ นักสังคมสงเคราะห์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมลงพื้นที่บ้านคนพิการ   น.ส. วานิตย์  คุ้มญาติ    บ้านหนองลุมป๊ก  หมู่ที่  11  ต.โนนตูม  เพื่อประเมินคนพิการที่จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้มีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน

2023-04-19
2023-03-31
2023-03-31
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-07
2022-12-27
2022-12-06
2022-10-03
2022-07-19