องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  พนักงานส่วนตำบลโนนตูม ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม   ในระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม พ.ศ. 2566

 

2023-02-07
2023-02-07
2022-12-27
2022-12-06
2022-10-03
2022-07-19
2022-07-12
2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01