องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายมนูญ  ลีสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-4134207
นายปัญญา  สุดมี นายเฉลิมพงค์  ปะทะเก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2
โทร.083-9666336 โทร.098-9066440

นายรัตนะ  เพ็งสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-5412026
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign