องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางบุปผา  เมืองสุข 
นางสาวเครือวรรณ์ ยุทธกิจเสรี
นายวิทยธร สนิทนอก
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รองปลัดอบต.โนนตูม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสว่าง  เสวะนา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                                                       
               

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign