องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
กองคลัง


นายวิทยาธร  สนิทนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-1395300
 


นางกรองทอง ศรีแก้ว ว่าง
จ่าสิบโทปัญญา  คำภิระ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง
เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ ชำนาญงาน

นางสาวกัญญพัชร  เที่ยงคุณ นางดุษยา  แสงสุวิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางภคนันท์  บำรุงนา
นางสุดารัตน์  ปทุมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign