องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
กองช่าง


นายสว่าง  เสวะนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.094-3982635


 


นายสังเวียน   แสนวงค์ นายกิตติศักดิ์   ติรัมย์   
นางสาวอรทัย  ลืมไธสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายณัฐพล  พันธ์วงค์

นายชินพรรธน์  ชาลีนาน นายพลกร  ปักกะโถ
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
นางสาวลำดวล  หล่าอุดม    
 คนงานทั่วไป    
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign