องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
ว่าง
ผอ.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง 

นักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง
 นางชฎาภา วาจาจิตร์  นางสมมาตร  ปรีชาชัยชาญ นางสาวสุธารส พงษ์บุญศร
ครู ค.ศ.๑ ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๓
ว่าง ว่าง ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านสองพี่น้อง)  ครูผู้ดูแลเด็ก(รอจัดสรรจากกรม) ครูผู้ดูแลเด็ก(รอจัดสรรจากกรม)
 
  นางสาวยุพิณ  พรานไพร    นางสาวรัตนพร  อินนอก นางสาวเอมอร ชัยชนะ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์บ้านสองพี่น้อง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์บ้านสองพี่น้อง 


นางสาวปทุมรัตน์ เจริญรัมย์
 
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์บ้านสองพี่น้อง
  

    
   
   
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign