องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2565 ]7
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]8
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]8
4 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]11
5 ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]8
6 ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]5
7 ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]4
8 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]4
9 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]3
10 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]3
11 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]2
12 ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.โนนตูม ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]2
13 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2564 ]2
14 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ต.ค. 2564 ]3
15 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]2
16 ประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]3
17 การกำจัดสิ่งปฎิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2546 [ 1 ต.ค. 2564 ]3
18 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 1 ต.ค. 2564 ]3
19 ช่องทางแจ้งเบาะแสโฆษณา [ 11 ส.ค. 2564 ]2
20 ช่องทางแจ้งเบาะแสโฆษณา [ 11 ส.ค. 2564 ]2
 
หน้า 1|2|3|4