องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 26 ก.ย. 2566 ]5
2 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 15 ส.ค. 2566 ]20
3 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 ก.ค. 2566 ]9
4 เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]29
5 มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2566 ]28
6 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ต.ค. 2565 ]69
7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับติดตั้งป้ายหรืออื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 13 ก.ย. 2565 ]10
8 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]90
9 รายงานผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2565 ]115
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]104
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]111
12 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]115
13 การเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีประชาชน ม. 9 ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังที่นา [ 25 ม.ค. 2565 ]20
14 ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.โนนตูม ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]103
15 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2564 ]92
16 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ต.ค. 2564 ]92
17 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]102
18 ข้อมูลตลาดภายในตำบลโนนตูม [ 11 ต.ค. 2564 ]11
19 ประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]93
20 การกำจัดสิ่งปฎิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2546 [ 1 ต.ค. 2564 ]87
 
หน้า 1|2|3|4|5