องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2566 ]3
2 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ต.ค. 2565 ]52
3 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]72
4 รายงานผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2565 ]98
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]87
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]96
7 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]98
8 ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]80
9 ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]86
10 ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]74
11 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]67
12 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]68
13 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]65
14 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]64
15 ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.โนนตูม ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]79
16 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2564 ]72
17 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ต.ค. 2564 ]71
18 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]76
19 ประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]76
20 การกำจัดสิ่งปฎิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2546 [ 1 ต.ค. 2564 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5