องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2564 ]17
2 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ต.ค. 2564 ]23
3 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]24
4 ช่องทางแจ้งเบาะแสโฆษณา [ 11 ส.ค. 2564 ]20
5 ช่องทางแจ้งเบาะแสโฆษณา [ 11 ส.ค. 2564 ]18
6 รายงานข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]22
7 มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค [ 2 ธ.ค. 2563 ]17
8 การผลิตโคเนื้อต้นน้ำ เพื่อรองรับตลาดนำการผลิตและนโยบายภาครัฐ [ 5 ต.ค. 2563 ]16
9 ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนตูม รายชื่อผู้ขอรับสิทธฺ์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย(วาตภัย) [ 1 ต.ค. 2563 ]18
10 ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนตูม รายชื่อผู้ขอรับสิทธฺ์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย(วาตภัย) [ 29 ก.ย. 2563 ]15
11 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณถาพชีวิต (กรณีรับ -ส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด) [ 24 ก.ย. 2563 ]17
12 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 9 ก.ย. 2563 ]15
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว [ 1 ก.ย. 2563 ]15
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]16
15 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย [ 31 ส.ค. 2563 ]16
16 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณถาพชีวิต (กรณีรับ -ส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด) [ 20 ส.ค. 2563 ]17
17 สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]17
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 17 เม.ย. 2563 ]18
19 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 17 เม.ย. 2563 ]19
20 ข้อบัญญัติอบต.โนนตูมคัดแยกมูลฝอย [ 17 เม.ย. 2563 ]18
 
หน้า 1|2|3