องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ต.ค. 2565 ]39
2 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]59
3 รายงานผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2565 ]84
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]78
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]86
6 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]88
7 ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]70
8 ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]67
9 ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]61
10 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]58
11 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]58
12 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]58
13 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]53
14 ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.โนนตูม ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]65
15 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2564 ]64
16 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ต.ค. 2564 ]62
17 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]67
18 ประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]66
19 การกำจัดสิ่งปฎิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2546 [ 1 ต.ค. 2564 ]62
20 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 1 ต.ค. 2564 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5