องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565 [ 30 มี.ค. 2566 ]4
2 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]92
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]87
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]86
5 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]78
6 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]81
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 17 เม.ย. 2563 ]72
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]70
9 งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]78
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]71