องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 [ 23 มิ.ย. 2565 ]0
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 22 มิ.ย. 2565 ]1
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 22 มิ.ย. 2565 ]0
4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 7 มิ.ย. 2565 ]6
5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินนคลุก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 6 มิ.ย. 2565 ]5
6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 27 พ.ค. 2565 ]6
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 26 พ.ค. 2565 ]8
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 [ 10 พ.ค. 2565 ]4
9 โครงการขุดขยายสระหนองแดง บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 29 เม.ย. 2565 ]6
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองเจ้าเรือน หมู่ 2 [ 28 เม.ย. 2565 ]4
11 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 28 เม.ย. 2565 ]5
12 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ 3 [ 28 เม.ย. 2565 ]4
13 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 27 เม.ย. 2565 ]4
14 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 27 เม.ย. 2565 ]4
15 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ 5 [ 22 เม.ย. 2565 ]3
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ 13 [ 21 เม.ย. 2565 ]3
17 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านตูมใหญ่ หมู่ 13 [ 12 เม.ย. 2565 ]4
18 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านตูมใหญ่ หมู่ 13 [ 8 เม.ย. 2565 ]6
19 โครงการขุดขยายสระสวนเกษตร บ้านวังทองพัฒนา หมู่ 12 [ 8 เม.ย. 2565 ]4
20 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 [ 8 เม.ย. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11