องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 23 ม.ค. 2566 ]2
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ 13 [ 23 ม.ค. 2566 ]1
3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 [ 18 ม.ค. 2566 ]2
4 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 15 ธ.ค. 2565 ]3
5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 [ 9 ธ.ค. 2565 ]17
6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 6 ธ.ค. 2565 ]28
7 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 2 ธ.ค. 2565 ]10
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ที่ 2 [ 1 ธ.ค. 2565 ]12
9 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 16 พ.ย. 2565 ]19
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ อบต.โนนตูม [ 28 ก.ย. 2565 ]26
11 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.โนนตูม [ 26 ก.ย. 2565 ]28
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 [ 26 ก.ย. 2565 ]27
13 โครงการวางท่อระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 9 ก.ย. 2565 ]37
14 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 1 ก.ย. 2565 ]42
15 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 19 ส.ค. 2565 ]61
16 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 18 ส.ค. 2565 ]43
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตมใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 25 ก.ค. 2565 ]50
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ 1 [ 12 ก.ค. 2565 ]59
19 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ 1 (จากซุ้มประตูวัดสาหร่าย) [ 11 ก.ค. 2565 ]60
20 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ 1 (สายศาลากองทุนหมู่บ้านสาหร่าย) [ 11 ก.ค. 2565 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12