องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11(สายบ้านนายอาณัติ สงนอก) [ 26 ม.ค. 2565 ]1
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 [ 26 ม.ค. 2565 ]1
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13(ข้อบัญญัติ) [ 20 ก.ย. 2564 ]10
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3(จ่ายขาด) [ 20 ก.ย. 2564 ]9
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13(จ่ายขาด) [ 20 ก.ย. 2564 ]9
6 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5 [ 16 ก.ย. 2564 ]10
7 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 14 ก.ย. 2564 ]11
8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 14 ก.ย. 2564 ]11
9 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 2 ก.ค. 2564 ]10
10 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ค. 2564 ]9
11 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2564 ]12
12 โครงการขุดคลองรอบสระหนองโดน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 30 มิ.ย. 2564 ]9
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 11 มิ.ย. 2564 ]9
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตูม หมู่ 3 [ 11 มิ.ย. 2564 ]9
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 [ 1 มิ.ย. 2564 ]11
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5(สายรอบหมู่บ้าน เชื่อมบ้านนายสอ อภิรักษ์) [ 25 พ.ค. 2564 ]11
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโดน) [ 25 พ.ค. 2564 ]10
18 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสาหร่าย หมู 1 [ 21 พ.ค. 2564 ]10
19 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสาหร่าย หมู่ 1 [ 20 พ.ค. 2564 ]10
20 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 [ 19 พ.ค. 2564 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10