องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.โนนตูม [ 26 ก.ย. 2565 ]1
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 [ 26 ก.ย. 2565 ]1
3 โครงการวางท่อระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 9 ก.ย. 2565 ]11
4 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 1 ก.ย. 2565 ]16
5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 19 ส.ค. 2565 ]33
6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 18 ส.ค. 2565 ]13
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตมใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 25 ก.ค. 2565 ]23
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ 1 [ 12 ก.ค. 2565 ]32
9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ 1 (จากซุ้มประตูวัดสาหร่าย) [ 11 ก.ค. 2565 ]33
10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ 1 (สายศาลากองทุนหมู่บ้านสาหร่าย) [ 11 ก.ค. 2565 ]31
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 [ 23 มิ.ย. 2565 ]37
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 22 มิ.ย. 2565 ]37
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 22 มิ.ย. 2565 ]40
14 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 7 มิ.ย. 2565 ]45
15 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินนคลุก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 6 มิ.ย. 2565 ]42
16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 27 พ.ค. 2565 ]40
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 26 พ.ค. 2565 ]44
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 [ 10 พ.ค. 2565 ]45
19 โครงการขุดขยายสระหนองแดง บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 29 เม.ย. 2565 ]39
20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองเจ้าเรือน หมู่ 2 [ 28 เม.ย. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12