องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 23 ส.ค. 2560 ]71
182 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 23 ส.ค. 2560 ]80
183 โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2560 ]75
184 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 23 ส.ค. 2560 ]84
185 โครงการขุด(ลอก)สระหนองโสน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 [ 23 ส.ค. 2560 ]81
186 โครงการขุดขยายสระหนองเจ้าเรือน บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ที่ 2 [ 23 ส.ค. 2560 ]72
187 โครงการขุดขยายสระหนองไทร บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 [ 23 ส.ค. 2560 ]73
188 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 22 ส.ค. 2560 ]90
189 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ที่ 2 [ 21 ส.ค. 2560 ]78
190 จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ [ 19 ก.ค. 2560 ]74
191 โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยสามหมู่ตอนล่าง [ 19 ก.ค. 2560 ]68
192 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 9 พ.ค. 2560 ]74
193 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 27 เม.ย. 2560 ]80
194 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11 [ 27 เม.ย. 2560 ]78
195 โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 [ 24 เม.ย. 2560 ]85
196 จัดซื้อทรายอะเบทและสารเคมีกำจัดยุงลาย [ 29 มี.ค. 2560 ]87
197 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 [ 24 มี.ค. 2560 ]73
198 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 27 ก.พ. 2560 ]81
199 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโดน หมู่ 5 [ 27 ก.พ. 2560 ]76
200 จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ กองช่าง [ 20 ก.พ. 2560 ]71
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14