องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 20 มิ.ย. 2566 ]8
22 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 [ 2 มิ.ย. 2566 ]14
23 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 [ 2 มิ.ย. 2566 ]14
24 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 1 มิ.ย. 2566 ]12
25 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 [ 31 พ.ค. 2566 ]12
26 โครงการซ่อมแซมฝายโดยการถมดิน(ลำห้วยสามหมู่) บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 25 พ.ค. 2566 ]14
27 โครงการซ่อมแซมฝายดิน(ลำห้วยสามหมู่) บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 24 พ.ค. 2566 ]11
28 โครงการซ่อมแซมฝายโดยการถมดิน(ลำห้วยสามหมู่) บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 [ 24 พ.ค. 2566 ]12
29 โครงการซ่อมแซมฝายโดยการถมดิน(ลำห้วยสามหมู่) บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 [ 24 พ.ค. 2566 ]12
30 โครงการปรับปรุงกั้นห้องในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 28 เม.ย. 2566 ]13
31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 [ 27 เม.ย. 2566 ]13
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 27 เม.ย. 2566 ]12
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 27 เม.ย. 2566 ]12
34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 [ 10 มี.ค. 2566 ]31
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 [ 9 มี.ค. 2566 ]16
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11 [ 7 มี.ค. 2566 ]18
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ที่ 2 [ 28 ก.พ. 2566 ]21
38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 [ 14 ก.พ. 2566 ]21
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 14 ก.พ. 2566 ]31
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 [ 10 ก.พ. 2566 ]23
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14