องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ 1 (สายศาลากองทุนหมู่บ้านสาหร่าย) [ 11 ก.ค. 2565 ]91
62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 [ 23 มิ.ย. 2565 ]74
63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 22 มิ.ย. 2565 ]79
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 22 มิ.ย. 2565 ]98
65 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 7 มิ.ย. 2565 ]91
66 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินนคลุก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 6 มิ.ย. 2565 ]91
67 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 27 พ.ค. 2565 ]85
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 26 พ.ค. 2565 ]92
69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 [ 10 พ.ค. 2565 ]90
70 โครงการขุดขยายสระหนองแดง บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 29 เม.ย. 2565 ]79
71 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองเจ้าเรือน หมู่ 2 [ 28 เม.ย. 2565 ]76
72 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 28 เม.ย. 2565 ]84
73 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ 3 [ 28 เม.ย. 2565 ]73
74 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 27 เม.ย. 2565 ]90
75 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 27 เม.ย. 2565 ]90
76 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ 5 [ 22 เม.ย. 2565 ]89
77 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ 13 [ 21 เม.ย. 2565 ]92
78 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านตูมใหญ่ หมู่ 13 [ 12 เม.ย. 2565 ]83
79 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านตูมใหญ่ หมู่ 13 [ 8 เม.ย. 2565 ]80
80 โครงการขุดขยายสระสวนเกษตร บ้านวังทองพัฒนา หมู่ 12 [ 8 เม.ย. 2565 ]81
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14