องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 [ 8 เม.ย. 2565 ]81
82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 16 มี.ค. 2565 ]81
83 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่) [ 15 มี.ค. 2565 ]81
84 โครงการก่อสร้างบ่อขยะ บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 [ 11 มี.ค. 2565 ]77
85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7(จุดหน้าบ้านนายสงวน) [ 14 ก.พ. 2565 ]68
86 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5(สายบ้านนายสอ อภิรักษ์ ไปบ้านนางปราณี ปฏิโค) [ 10 ก.พ. 2565 ]84
87 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3(สายบ้านนางจารุนันท์ รักษาคุณ) [ 3 ก.พ. 2565 ]82
88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12(สายจากบ้านนายบัญญัติ กิจชวลิต ไปบ้านนายบุญมี เฉียงเมือง) [ 3 ก.พ. 2565 ]85
89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6(สายบ้านนางยุพิณ สำเรียนรัมย์ ไปบ้านโคกหินช้าง ต.ท่าลาด) [ 28 ม.ค. 2565 ]81
90 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8(สายจากบ้านนางบัว ปะวะทัง ไปนานายอ่าง ปะวะโน) [ 28 ม.ค. 2565 ]80
91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11(สายบ้านนายอาณัติ สงนอก) [ 26 ม.ค. 2565 ]72
92 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 [ 26 ม.ค. 2565 ]65
93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13(ข้อบัญญัติ) [ 20 ก.ย. 2564 ]83
94 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3(จ่ายขาด) [ 20 ก.ย. 2564 ]85
95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13(จ่ายขาด) [ 20 ก.ย. 2564 ]79
96 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5 [ 16 ก.ย. 2564 ]81
97 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 14 ก.ย. 2564 ]80
98 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 14 ก.ย. 2564 ]76
99 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 2 ก.ค. 2564 ]84
100 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ค. 2564 ]80
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14