องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2564 ]83
102 โครงการขุดคลองรอบสระหนองโดน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 30 มิ.ย. 2564 ]87
103 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 11 มิ.ย. 2564 ]80
104 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตูม หมู่ 3 [ 11 มิ.ย. 2564 ]82
105 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 [ 1 มิ.ย. 2564 ]80
106 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5(สายรอบหมู่บ้าน เชื่อมบ้านนายสอ อภิรักษ์) [ 25 พ.ค. 2564 ]75
107 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโดน) [ 25 พ.ค. 2564 ]89
108 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสาหร่าย หมู 1 [ 21 พ.ค. 2564 ]76
109 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสาหร่าย หมู่ 1 [ 20 พ.ค. 2564 ]84
110 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 [ 19 พ.ค. 2564 ]83
111 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม2 [ 21 เม.ย. 2564 ]72
112 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 [ 21 เม.ย. 2564 ]80
113 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7(บ้านนางวิภาพร) [ 19 เม.ย. 2564 ]83
114 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 [ 19 เม.ย. 2564 ]77
115 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7(ทางเข้าศูนย์เด็ก) [ 19 เม.ย. 2564 ]77
116 โครงการขุดลอกสระหินสามก้อน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 5 มี.ค. 2564 ]79
117 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11(จ่ายขาด) [ 19 ก.พ. 2564 ]78
118 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11(ข้อบัญญัติ) [ 19 ก.พ. 2564 ]75
119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 7 ม.ค. 2564 ]76
120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5 [ 30 ธ.ค. 2563 ]75
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14