องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 30 ธ.ค. 2563 ]79
122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 [ 29 ธ.ค. 2563 ]82
123 โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ 2 [ 29 ธ.ค. 2563 ]80
124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 29 ธ.ค. 2563 ]89
125 โครงการขุดขยายสระหนองทุม บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 [ 29 ธ.ค. 2563 ]80
126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา หมู่ 12 [ 23 ธ.ค. 2563 ]78
127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 23 ธ.ค. 2563 ]81
128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 [ 23 ธ.ค. 2563 ]85
129 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9(นายไพวัลย์) [ 23 ธ.ค. 2563 ]79
130 โครงการขุดขยายสระหนองช่องโค บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2563 ]71
131 โครงการขุดขยายสระหนองกาด บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 21 ธ.ค. 2563 ]75
132 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์ [ 23 ก.ย. 2563 ]80
133 โครงการขุดลอกสระหนองโก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 [ 14 ก.ย. 2563 ]82
134 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 [ 14 ก.ย. 2563 ]78
135 โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.12 [ 14 ส.ค. 2563 ]83
136 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13 [ 30 ก.ค. 2563 ]79
137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก ม.11 [ 28 พ.ค. 2563 ]82
138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน ม.2 [ 28 พ.ค. 2563 ]81
139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4(บ้านนางหนูนิด ผาเทพ) [ 22 พ.ค. 2563 ]83
140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4(บ้านนางนิล วงศ์แสน) [ 22 พ.ค. 2563 ]75
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14