องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 8 พ.ค. 2563 ]80
142 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองปรืพัฒนา หมู่ 10 [ 1 พ.ค. 2563 ]76
143 โครงการขุดขยายสระหินสามก้อน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 [ 24 เม.ย. 2563 ]97
144 โครงการขุดลอกสระดอนตาปู่ บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 [ 22 เม.ย. 2563 ]83
145 โครงการขุดสระหนองแดง บ้านหนองไร่ หมู่ 4 [ 21 เม.ย. 2563 ]89
146 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 [ 30 มี.ค. 2563 ]82
147 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 [ 20 มี.ค. 2563 ]88
148 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 [ 20 มี.ค. 2563 ]72
149 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 [ 19 มี.ค. 2563 ]76
150 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 [ 12 มี.ค. 2563 ]68
151 โครงการย้ายถังโครงถักพร้อมติดตั้งและติดตั้งระบบส่งน้ำสวนเกษตรสระหนองช่องโค บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 6 ก.พ. 2563 ]68
152 โครงปรับปรุงถนนดินโดยการเสริมหินคลุก บ้านสาหร่าย ม.1 [ 8 ม.ค. 2563 ]76
153 โครงปรับปรุงถนนดินโดยการเสริมหินคลุก บ้านสองพี่น้อง ม.7 [ 8 ม.ค. 2563 ]77
154 โครงปรับปรุงถนนดินโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองลุมปุ๊ก ม.11 [ 8 ม.ค. 2563 ]75
155 โครงการขุดขยายสระหนองหลุบหิน บ้านหนองนาดี หมู่ 6 [ 12 พ.ย. 2562 ]77
156 โครงการขุดคันดินขยายสระหนองปรือ ม.10 [ 11 พ.ย. 2562 ]70
157 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา หมู่ 12 [ 4 ก.ค. 2562 ]76
158 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนาดี ม.6 [ 4 ก.ค. 2562 ]81
159 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองรกฟ้า ม.9 [ 4 ก.ค. 2562 ]73
160 โครงการขุดลอกหนองช่องโค บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 1 พ.ค. 2562 ]76
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14