องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 15 ต.ค. 2563 ]5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 ก.พ. 2563 ]5
3 แผนป้องกันการทุจริต [ 3 ก.พ. 2563 ]6
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 30 ต.ค. 2562 ]5
5 แผนพัฒนราท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30 พ.ย. 2559 ]5
6 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 20 พ.ค. 2559 ]4
7 ส่วนที่ 4 [ 31 ต.ค. 2557 ]5
8 ส่วนที่ 3 [ 31 ต.ค. 2557 ]3
9 ส่วนที่ 1 [ 31 ต.ค. 2557 ]2
10 ส่วนที่ 2 [ 31 ต.ค. 2557 ]4
11 ส่วนที่ 5 [ 31 ต.ค. 2557 ]3
12 ส่วนที่ 6 [ 31 ต.ค. 2557 ]3
13 เกินศักยภาพ [ 22 มี.ค. 2554 ]4