องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ -(ITA)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ