องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ -(ITA)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ